Elektronska Fiskalizacija

E-Fiskalne kase, E-Fiskalizacija i Softveri za e-fiskalne kase

ŠTA JE ELEKTRONSKA FISKALIZACIJA?

Elektronska fiskalizacija je novina sa kojom se svi privredni subjekti na teritoriji Republici Srbije prvi put susreću.Za potrebe obavljanja elektronske fiskalizacije, morate imati softversko rešenje, sa kojim ćete obaviti fiskalizaciju računa. Uskladite poslovanje sa zakonskim propisima

Pojam fiskalizacije bio je prepoznat i u dosadašnjem načinu rada. Fiskalizaciju računa radili smo preko fiskalnih poreskih kasa i fiskalnih printera koji će od 01. Novembra 2021. zanemniti novi elektronski fiskalni uređaj ili softver.

Elektronska fiskalizacija, podrazumeva ukidanje stare tehnologije i obavljanja softverske fiskalizacije.

Elektronska fiskalizacija će omogućiti da se svaki pojedinačni račun, putem internet konekcije, prenese na server poreske uprave. Poreska uprava po prijemu računa isti registruje i dodeljuje mu poreski broj koji prosleđuje nazad. Po dobijanju poreskog broja imamo potvrdu da je račun fiskalizovan i isti dajemo kupcu. U roka od par sekundi, završili smo proces fiskalizacije računa.

Za potrebe obavljanja elektrosnke fiskalizacije, morate imati softversko rešenje, sa kojim ćete obaviti fiskalizaciju računa. Programsko rešenje preko interneta šalje račun poreskoj upravu i od poreske uprave preuzima fiskalni broj računa, završi fiskalizaciju računa i isti vraća na štampu.

WINDOWS FISKAL SOFTVERSKO REŠENJE

Za sve poreske obveznike koji imaju laptop ili računar
pripremili smo softversko rešenje
Cena softvera iznosi: 1.199,00 rsd / mesečno.

CS 30 PRO

CS30 PRO prihvata sve vrste načina plaćanja. Namenjen za manje maloprodajne objekte gde korisnik može veoma lako da uređaj drži u ruci ili džepu.
Specifikacija uređaja: lako prenosiv, WiFI modul, SIM modul, SAM modul, Android OS 11, ekran 6,0″, NFC modul, Super Seiko štampač 58mm traka, baterija, bluetooth 5,0 i niže, GPS, brzina štame 80mm/sek, Quad-Core 1.8GHz, 2GB RAM + 16GB ROM. Sertifikovan uređaj za plaćanje karticama.
Cena uređaja 20.670,00 rsd + PDV.
Cena softvera 1.199,00 rsd / MESEČNO

SUNMI D2 MINI

Jedno od najboljih All in One uređaja.
Ova kasa je namenjena za veće markete, sve ugostiteljske objekte.
Specifikacije uređaja: WiFi modul, SIM modul, dva ekrana
(za kupca i prodavca), ekran 10.1", 2x USB port, Micro USB port, Audio priključak, LAN port, štampač 58mm traka.
Cena uređaja: 48.000,00 rsd + PDV
Cena softvera 1.199,00 rsd / MESEČNO

DATAMEGA SMART ONE

DATAMEGA SMART ONE uređaj je namenjen za sve maloprodajne objekte, ne zauzima previše prostora i praktičan je poput telefona. Specifikacija uređaja: Lako prenosiv, WiFi modul, 2x SIM modul, štampač 58mm traka, ekran 7", NFC modul, 2x USB port, bluetooth, baterija, android OS 7.0, GPS
Cena uređaja 25.000,00 rsd + PDV.
Cena softvera 1.199,00 rsd / MESEČNO

BLUETOOTH PRINTER

BLUETOOTH PRINTER je namenjen onima koji žele da koriste telefon, tablet ili laptop kao fiskalnu kasu. Sve što treba klijenti urade je da instaliraju naše softversko rešenje.
Cena uređaja: 8.340,00 rsd + PDV
Cena softvera 1.199,00 rsd / MESEČNO